Tiskárny čárových kódů


Označování zboží čárovým kódem je moderní způsob jednoznačné identifikace artiklů. Náš systém plně podporuje práci s čárovými kódy, v rámci kterého je možno automatické generování a tisk čárových kódů. Prostřednictvím tiskáren čárového kódu ZEBRA umožňujeme tisknout z našeho systému kromě čárového kódu i popis artiklu, jeho velikost, použitý materiál, cenu v Kč i v jiných měnách a množství dalších doplňujících informací.

Jaký je užitek z čárových kódů

Přesnost
- Používání čárových kódů je jedna z nejpřesnějších a nejrychlejších metod k registraci většího množství dat. Při ručním zadávání dat dochází k chybě v průměru každém třístém zadání, při použití čárového kódu se počet chyb snižuje na jednu milióntinu, přičemž většina chyb může být eliminována, když je do kódu zakomponován kontrolní znak, který ověřuje správnost součtu všech ostatních znaků. Proto například byly v mnoha zemích transfuzní stanice vybaveny čárovými kódy, aby byli stoprocentně rozlišeni dárcové a aby následně nemohla být použita pro pacienta jiná krev.

Rychlost
- Když porovnáme rychlost zadávání dat z čárového kódu klávesnicovým zadáním, zjistíme, že i ta nejlepší písařka je nejméně třikrát pomalejší pomalejší než jakýkoli snímač.

Flexibilita
- Technologie čárových kódů je mnohoúčelová, spolehlivá a má jednoduché používání. Čárové kódy se mohou používat v nejrůznějších a extrémních prostředích a terénech. Je možné je tisknout na materiály odolávající vysokým teplotám nebo naopak extrémním mrazům, na materiály odolávající  kyselinám, organickým rozpouštědlům, oděru, nadměrné vlhkosti a pod. Jejich rozměry mohou být dokonce přizpůsobeny tak, aby se mohly používat i na miniaturní elektronické součástky.