Služby


Při zavádění systému zabezpečujeme našim zákazníků všechny služby spojené s dodávkou  softwarového díla, včetně dodávky hardware, zabezpečení serverů v hostingových centrech, prefinancování vstupní investice (HW, SW) stejně tak následného servisu a poradenství v průběhu provozu systému.

"Dodávkou řešení na klíč výrazně zefektivňujeme a optimalizujeme náklady zákazníka. "


Na základě bohatých zkušeností z množství instalací jsme schopni zákazníků poradit a nastavit systém tak, aby v maximální možné míře napomohl optimalizovat a zefektivnit všechny procesy ve firmě.

Proces implementace systému dokážeme prostřednictvím vlastní metodologie naplánovat kdykoliv v průběhu roku s ohledem na  předpokládané vytížení  pracovníků zákazníka a zabezpečení plynulosti provozu.

Postupný proces školení umožní uživatelům práci se systémem už v první den instalace a minimalizuje  tak dobu potřebnou na zavedení nového informačního systému.