ImplementaceImplementace systému a její spolehlivé zvládnutí je velmi důležitým předpokladem úspěšného nasazení každého informačního systému. Tuto skutečnost si plně uvědomujeme a klademe velký důraz na zabezpečení vysoké kvality v procesu její realizace.

Samotný průběh implementace je usměrňován vlastní metodologií, která zaručuje dodržení všech důležitých postupů a pravidel tak, aby byl na jejím konci správně fungující systém který maximálně efektivně slouží zákazníkovi.

Pro dosáhnutí tohoto cíle máme k dispozici tým odborníků, kteří jsou připraveni poskytnout Vám svoje služby a naimplementovat systém tak, aby co nejlépe vyhovoval Vašim potřebám.
 

V průběhu implementace se obyčejně realizují následující činnosti:

Instalace centrály

 • Zjištění aktuálního stavu obchodního případu a návrh řešení v prostředí dodávané aplikace /používané číselníky, obchodní procesy, ..../
 • Instalace aplikace na server a jednotlivé pracovní stanice
 • Základní nastavení systému podle návrhu vyplývajícího z analýzy
 • Nastavení jednotlivých druhů skladových a účetních dokladů
 • Převod kmenových dat, adresářů, číselníků, artiklů, skladů, filiálek, odběratelů, dodavatelů, ...
 • Obecné nastavení systému (tiskové výstupy, přístupová práva, nastavení automatických bankovních operací, nastavení účetnictví, ...)
 • Základní školení uživatelů pro práci s aplikací A3 (popis systému, navádění dokladů, položek, základní operace, ...)
 • Tvorba základních a rozšířených uživatelských sestav a reportů
 • Školení pokročilých funkcí (ceníky, slevy, zákaznický systém, navádění číselníků, tvorba reportů, ...)
 • Nastavení zálohování, automatické operace, zákaznický systém, inventurní doklady, ...
 • Celková optimalizace z hlediska nastavení systému a vnitřních procesů ve firmě

Instalace prodejen

 • Instalace pokladního modulu na prodejní místa a nastavení potřebných periferií /tiskárna, scanner, zákaznický display, pokladní zásuvka, .../
 • Zaškolení obsluhy
 • Dozor na prodejně po nevyhnutelnou dobu v průběhu prvního dne provozu systému