A3 ACCOUNT - Účetnictví finanční a vnitropodnikové


Finanční účetnictví zajišťuje data a analyzuje podklady pro operativní i strategické řízení firmy. Aplikace vznikla na základě zkušeností získaných během více než deseti roků vývoje účetního softwaru v naší firmě. Software je programovaný pro prostředí Windows.

 • Homebanking
 • Banka
 • Evidence bankovních příkazů
 • Pokladna
 • Odběratelské faktury
 • Dodavatelské faktury
 • Účetní doklady
 • Daňové účetní doklady
 • Zálohové faktury
 • Vzájemné zápočty
 • Elektronické bankovnictví pro zahraniční banky
 • Devizový účet
 • Valutová pokladna
 • Doklady v cizích měnách podle kurzovního lístku
 • Tuzemské doklady v cizí měne
 • Penalizace
 • Upomínky

 Prostředí aplikace

 • Architektura aplikace typu Klient / Server. Databáze a aplikace jsou nainstalované na centrálním serveru. Jednotlivé pobočky pracují s účetnictvím pomocí terminálového připojení on-line.
 • Intuitivní ovládání využívající ergonomické postupy podle standardu MS Windows. Program je možné pohodlně ovládat i z klávesnice.

 Účtování v reálném čase

 • Změny vzniklé vystavením nebo opravou prvotních dokladů se ihned promítnou do všech sestav a vyhodnocení.
 • Jednoduché vytváření nového účetního roku, je možno převzít nastavení minulého roku a opakované automaticky vytvořit počáteční stavy účtů. Data jsou kontinuálně přístupná, je možno pracovat v plném rozsahu i s doklady minulých účetních období. Automatické vytvoření počátečních stavů.
 • Stálý přehled o stavu firmy - kdykoli dostupná rozvaha, výsledovka, cash flow, hlášení DPH atd. bez vytváření uzávěrek.

 Vícerozměrné účetnictví

 • 7 účetních parametrů - účet, středisko, zakázka, majetek, adresa, pracovník, artikl. Přehledné vyhodnocení dokladů podle parametrů v reálném čase, bez spuštění tiskových vyhodnocení.
 • Žádný doklad není nutno navádět duplicitně. Použití účetních vazeb včetně přednastavených klíčů. Přebírání údajů do dokladů z číselníků. Přehledná organizace dokladů do složek podle vlastností. Definice složek je kompletně v rukou uživatele, který má tímto možnost zefektivnit práci s doklady a zpřehlednit všechna vyhodnocení.

 Práce s daty

 • Komfortní tiskové sestavy. Propojení s produkty MS-Office. Napojení na pokladní systém A3 POS. Možnost tvorby vlastních sestav ze základních vzorů.
 • Saldokonto v systému A3 ACCOUNT představuje soubor všech dokladů zachycující pohledávky a závazky včetně průběhu jejich likvidací. Saldokonto a hlavní knihy jsou součástí společné databáze. VAzby mezi knihami dokladů a saldokontem jsou kontrolovány.

 Práce s dokumenty

 • Přístup do systému je vázán na jméno a heslo uživatele. Archivace dokumentů v elektronické podobě. Možnost připojení přílohy k dokladu v libovolném formátu. Uložení vyhodnocení a tisku do souboru, odeslání dokladu elektronickou poštou.
 • Standardní sestavy A3 ACCOUNT jsou dodávány v české, slovenské, anglické a německé verzi.

Implementace

 • Při zavádění systému poskytujeme služby, které umožňují minimalizovat čas a náklady spojené s přechodem na nový systém.
 • Postupný systém školení umožní uživatelům práci se systémem v den instalace už po základním školení a zkrátí tak prodloužení přechodu  na nový systém na minimum.
 • Na základě zkušeností z řady instalací optimalizujeme systém pro specifické prostředí každé firmy.
 • Prostřednictvím převodu kmenových dat z externího systému umožňujeme naplánování přechodu na systém A3 ACCOUNT kdykoli v průběhu roku podle předpokládaného vytížení pracovníků.

 Výhody

 • Komplexní informační ekonomický systém
 • Připojení uživatelů k centrální databázi
 • Okamžitý přístup k aktuální datům
 • Náhledy dat na základě 7 parametrů
 • Efektivní navedení prvotních dokladů
 • Definování přístupových práv uživatelským skupinám
 • Otevřenost externím systémům
 • Připravené automatické procesy pro rutinní účetní operace
 • Archivace dokumentů v elektronické podobě