A3 BRIDGE - datový most


Softwarový modul zabezpečující komunikaci A3 STORE s jinými systémy sloužící k importu a exportu dat.

Hlavní využití

  • Slouží k načítání, kontrole a transformaci dat při importu do vlastního informačního systému A3
  • Hlavní přínos je v možnosti importu dat v elektronickém formátu vznikajících v jiných informačních systémech (EDI komunikace, import číselníků artiklů, EAN kódů, import kolekcí od dodavatelů), import dokladů (dodací list, příjemka, faktura, objednávka, ...)
  • Elektronická komunikace s jinými systémy a softwary třetích stran ulehčí práci a minimalizuje čas nutný k ručnímu navádění dat (skladové karty, doklady, ...)
  • Prostřednictvím A3 BRIDGE je možné vyhodnocovat data nad více databázemi A3 a mít tak globální přehled o všech společnostech obchodní skupiny