A3 STORE – skladový systém


 • Vysoce parametrizovatelné skladové softwarové řešení pro maloobchodní i velkoobchodní prodejce působící v různých oblastech obchodu.
 • Prostřednictvím A3 STORE získáte hned přístup k vašim aktuálním informacím o skladech, prodeji a oběhu zboží, stejně ve velkoobchodě jako i v distribuci a maloobchodě.
 • Velká flexibilita aplikace umožňuje nastavit systém přímo podle požadavků zákazníka.
 • K dispotici je libovolný počet skladů a artiklů.
 • Specialitou je řešení ve specifických oblastech jako je móda (oděvy), obuv a sport, kde jsou kladeny velké nároky na evidenci charakteristik - vzorky, kolekce, barvy, velikosti, sériová čísla...
 • Všechny informace jsou uloženy na jednom místě (centrálním serveru) s možností přístupu z jakéhokoli místa (kanceláře, Vašeho domova, z cest) pomocí internetu.

Hlavní funkce A3 STORE

Skladová karta artiklu umožňuje

 • Jednoduché zakládání skladových karet pomocí předdefinovaných číselníků (maska artiklu)
 • Základní třídění artiklů na typy a skupiny artiklů
 • Vícejazyčné názvy artiklů
 • Možnost evidence až tří charakteristik (barva, délka, šířka)
 • Možnost evidence dalších volitelných doplňujících údajů (např. značka, druh, barva, kolekce, pohlaví, sezóna...)
 • Evidenci dodavatelů a odběratelů daného artiklu na skladové kartě
 • Přehledné zobrazení stavu zásob artiklu
 • Vedení artiklu v průměrných nebo pevných nákupních cenách
 • Generování a tisk čárových kódů přímo na skladové kartě artiklu
 • Efektivní práci s ceníkem s možností využití libovolného počtu cen rozlišených podle období, měny, pořadí, skladu, kódu ceny...
 • Evidenci historie cen
 • Zobrazení obrázku artiklu přímo na skladové kartě
 • Prohlížení zásob artiklu po jednotlivých skladech a filiálkách až do jednotlivých charakteristik (barva, délka, šířka)
 • Evidenci sortimentů
 • Efektivní řízení zásob (podle nastavení minimálního, optimálního a maximálního množství)
 • Adresář dodavatelů a odběratelů

Typy dokladů

 • Zakázky
 • Objednávky
 • Příjem zboží
 • Návrat zboží
 • Přesun
 • Dodací list
 • Faktura
 • Dobropis
 • Přecenění
 • Inventura
 • Korekce
 • Výdej
 • Vlastní spotřeba
 • Zapůjčení

Práce s doklady

 • Jednoduché vytváření dokladů pomocí matice charakteristik
 • Přidělování slev na doklad hodnotově nebo procentem
 • Při vytváření dokladů má obsluha on-line informace o aktuálním stavu zásob v dané barvě a velikosti
 • Položky jednotlivých dokladů je možno vzájemně přebírat mezi doklady bez nutnosti ručního zadávání (např. z dodacího listu do faktury, z objednávky do příjemky...)
 • Při vytváření dokladu systém automaticky nabídne přiřazeného artiklu cenu vyhovující nastaveným podmínkám
 • Všechny pohyby zboží mohou být automaticky účtované do účetního modulu
 • Možnost nastavení automatických procesů generování hromadných objednávek podle požadavků jednotlivých skladů středisek
 • Sledování vykrytí jednotlivých zakázek od odběratelů a objednávek u dodavatele
 • Vytváření inventurních soupisů s možností rychlého vyhodnocení
 • Možnost náhodného vytváření inventur podle jednotlivých artiklů, skupin artiklů, ...
 • Všechny doklady je možno vytvářet pomocí čárového kódu artiklu

A3 STORE – nástroj pro manažery

 • Předdefinované manažerské vyhodnocení na jedno kliknutí
 • Možnost vytváření vlastních vyhodnocení a reportů podle různých výběrových kritérií.
 • Všechna vyhodnocení a reporty je možno jednoduše zkopírovat do aplikací Microsoft Office (Excel, Word...)
 • Díky našemu on-line systému všechny vyhodnocení a reporty odráží v momentě spuštění vždy reálnou skutečnost.
 • Pomocí vyhodnocení a reportů jste schopni efektivně řídit procesy ve vaší firmě (sledování efektivity prodeje, přecenění, optimalizace skladových zásob, vyhodnocení zákaznického systému, odběratelů a dodavatelů)

Příklady nejpoužívanějších vyhodnocení:

 • Přehledy prodeje za různá období (hodina, den, týden, měsíc, rok)
 • Přehledy prodeje podle různých atributů (značka, sezóna, barva, velikost, pohlaví, druh, zákazníci, prodavači...)
 • Přehledy podle NEJ kritérií (nejprodávanější artikl, značka, barva, NEJ dodavatel, odběratel, zákazník...)
 • Stavy skladu (podle typu artiklu, skupiny artiklů, artiklu, barvy, velikosti, značky, množství...)
 • Manažerské vyhodnocení (zisk, marže...)