Servis

Předběžná kalkulace ceny pro zákazníka se generuje při příjmu do opravy na základě předpokládaných prací a použitých náhradních dílů.

Servisní pracovník vede v systému evidenci prací ke každé zakázce. Na základě evidence prací je vygenerovaný prodejní doklad pro zákazníka.

Příjem zakázek pracuje s požadovaným a plánovaným datem plnění. Servisní oddělení postupuje podle plánu zakázek.

Příjem na sklad servisní dílny - automaticky vygenerované příjemky na základě přiložené výdejky z centrálního skladu podle čárového kódu.

 • Reklamace a tisk reklamačního protokolu.
 • Příjem zakázek
 • Příjem reklamací
 • Kalkulace opravy
 • Servisní spotřeba
 • Zakázky
 • Zápujční listy
 • Evidence prací na zakázce
 • Evidence prací na reklamaci
 • Vyúčtování zakázky
 • Vyúčtování reklamace
 • Přímý prodej

Všechny použité náhradní díly a vykonané práce jsou zapisovány do systému pomocí čteček čárového kódu přímo z katalogu prací a artiklů.

V tomto modulu je kladen důraz na jednoduchost ovládání a na snížení počtu ručně naváděných údajů do systému.

Systém umožňuje nepřetržitou kontrolu vzdálených poboček z centrály. Nepřetržitý přehled o stavu středisek umožňuje optimalizovat zásobování skladů náhradními díly.

Při příjmu do opravy je pro danou zakázku na skladě zablokovaný požadovaný náhradní díl. Obsluha je upozorněna na aktuální stav dle skladů.

 • Jednoduché ovládání
 • Automatická kalkulace ceny opravy
 • Kontrola vzdálených poboček
 • Evidence prací na zakázce
 • Zásobování skladů náhradními díly
 • Vyhodnocení nákladovosti zakázek