SlužbyJedině dokonalý přehled o zákaznících zajistí poskytování kvalitních služeb.

 • Evidence všech informací od prvního telefonického kontaktu.
 • Formuláře pro zadání servisního hlášení nebo poptávky.
 • Evidence všech přijatých hlášení a požadavků zákazníků.
 • Zobrazení informací o zákazníkovi, se kterým právě hovoříte.
 • Podrobné informace o typu zákazníka a úrovni poskytovaných služeb podle druhu uzavřené smlouvy.
 • Možnost zápisu historie servisních hlášení. Evidence stavu servisního hlášení udávající stav rozpracovanosti. Přiřazení kódu hlášení. Vyhodnocení úloh podle firem, pracovníků, stavu rozpracovanosti.
 • Automatické generování servisních zpráv a jejich posílání elektronickou poštou
Systém umožňuje rychlé a jednoduché navádění evidence vykonaných prací na základě předdefinovaného seznamu prací. Evidence prací je vázána na jednotlivé úlohy, zakázky a umožňuje sledovat náklady na vykonávaný servis podle pracovníků, zakázek a firem.

Fakturace služeb je zajištěna automatickým procesem, který využívá data evidence prací a cenových sazeb vycházející z uzavřených smluv. Každý měsíc se automaticky vygenerují faktury podle uzavřených smluv. Doklady je možné zasílat v elektronické podobě.
 • Servisní hlášení
 • Zakázky
 • Servisní zprávy
 • Předávací protokoly
 • Servisní smlouvy
 • Licenční ujednání
 • Poptávka
 • Nabídka
 • Objednávky
 • Automatická fakturace
 • Evidence prací
 • Nájemní smlouvy
 • Evidence všech typů dokladů a dokumentace v jednotném systému
 • Kompletní informace o zákaznících v přehledném souhrnu
 • Záznamy o všech kontaktech se zákazníkem
 • Vystavení smluv a jejich vyhodnocení
 • Několik pohledů na ziskovost zakázek
 • Příjem a vyhodnocení servisních hlášení
 • Vazby poskytovaných služeb na ceny slevy definované podle typu smlouvy pro jednotlivé zákazníky nebo jejich skupiny
 • Přímo z aplikace je možno tisknout a rozesílat elektronickou poštou návrhy i originály smluv. Jednotlivé smlouvy obsahují data o platnosti a smluvních podmínkách. Podle těchto dat je možno generovat souhrny a vyhodnocení
 • Do aplikace je možno ve spolupráci s uživatelem přiřadit libovolné typy smluv. Ke smlouvám jsou přiřazeny jako obrázky scanované podepsané originály
 • U zakázek realizovaných na objednávku je možno použít ucelený tok dokladů. Nabídka, poptávka, objednávka, předávací protokol, fakturace
 • Data jednotlivých dokladů je možno navzájem přebírat a kopírovat
 • V databázi IS jsou uloženy všechny pohledávky, nabídky a objednávky s evidencí stavu obchodního případu a dalšími důležitými údaji o zákaznících, datech plnění a odpovědných osobách
 • V systému je uložena historie všech obchodních případů pro následné vyhodnocení
 • Se všemi doklady je možno pracovat v tisknuté i elektronické podobě
 • Propojení úloh a obchodních případů na modul účetnictví umožňuje sledovat náklady a výnosy na pracovníka, zakázku nebo firmu v reálném čase