Výroba



Řešení procesů, oběhu dokladů, výrobních skladů, materiálových a kalkulačních norem pro hromadnou a zakázkovou výrobu. Kapacitní výpočty a vyhodnocení úzkých míst výroby.

 • Struktura datového modelu a aplikace umožňuje pružně reagovat na konkrétní požadavky výrobní společnosti. Z vlastních zkušeností víme, že oběh dokladů, zboží a materiálu je v každé firmě specifický.
 • Procesy a typy dokladů se nastavují podle potřeb daného podniku.
 • Práce s modulem výroba je maximálně zjednodušena a přizpůsobena koncovým uživatelům. V řetězci dokladů je zadávána většina dat jen ve vstupním - prvotním dokladu. Ostatní doklady jsou v maximální možné míře vytvářené automaticky.
 • Na vytvořené zakázce, která je také klíčovým údajem pro vyhodnocení saldokonta, nákladů a výnosů, je možno evidovat cenu zakázky, zodpovědné osoby, použité zařízení, termíny jednotlivých fází realizace a stav zakázky podle jejího postupného plnění.
 • K výrobkům evidovaným na skladě můžete sestavit a evidovat materiálové normy. Každému artiklu je možno přiřadit libovolné množství norem.
 • Skladové saldo umožňuje v reálném čase sledovat průběh zakázky (zadání do výroby, požadavky na sklad materiálu, objednávky na dodavatele, dodací listy, fakturaci...)
 • Systém sleduje stav materiálu, polotovarů a výrobků na jednotlivých skladech.
 • V rámci oběhu materiálu a zboží je možné nadefinovat libovolný přesun mezi jednotlivými sklady a etapami výroby.

Výhody

 • Tisk úkolových lístků
 • Sběr úkolových lístků pomocí čtečky čárových kódů
 • Přehledy, vyhodnocení plánů a kapacit výroby
 • Kalkulace termínu dodání
 • Identifikace úzkých míst výroby
 • Automatické zpracování evidence prací pro mzdy

Plánování výroby a evidence prací

Plánování výroby probíhá na základě evidovaných zakázek odběratelů a na základě interních zakázek. Na základě interní zakázky nebo zakázky odběratele se tisknou úkolové lístky na jednotlivé pracovní úkony podle technologické normy a následně se vykonává sběr těchto úkolových lístků pomocí scanneru EAN code s identifikací pracovníka, který danou operaci vykonal. Zpracování podkladů pro mzdy.

Díky informacím v technologické normě (časová náročnost výroby), kapacitám jednotlivých zařízení na kterých se práce vykonávají, informacím ze zakázek (termíny výroby) je možno následně ze systému tisknout přehledy a vyhodnocení plánů a kapacit výroby.

Kapacitní výpočty výroby jsou zaměřeny na vyhledávání úzkých míst, čímž je zajištěna přehlednost a rychlá orientace v možných kapacitních omezeních výroby.

Připravili jsme výrobní modely sledování oběhu dokladů a plánování pro jednotlivé druhy výroby. (zakázková, sériová, hromadná, kusová).

Okruhy dokladů

 • Nabídka
 • Příjem
 • Objednávka od odběratele
 • Výdej
 • Zakázka
 • Inventura
 • Objednávka od dodavatele
 • Dodací list
 • Zadání do výroby
 • Fakturace

Modely definované pro oblasti

 • Zakázková výroba
 • Sériová výroba
 • Hromadná výroba
 • Kusová výroba