Financovanie


V rámci komplexnej ponuky produktov a služieb ponúkame našim zákazníkom variabilné možnosti financovania celého informačného systému.

Predmetom finacovania môžu byť všetky časti systému vrátane hardvéru, softvérových licencií a služieb. Umožňujeme Vám tak čo najefektívnejšie využiť vlastné finančné prostriedky, bez nutnosti zbytočných vstupných investícií do IT.

Jednou z možností je aj kompletné užívanie systému, pri ktorom získavate k dispozícií špičkový softvér a hardvér vrátane bohatého balíka služieb prakticky bez nutnosti vstupných investícií.

Naša ponuka je v tomto smere naozaj bohatá a určite si vyberiete niektorú z nasledovných možností: