Hardware pre pokladničné systémy


Neodmysliteľnou súčasťou informačného systému je hardware. Či už ide o server, pracovné stanice, dotykové pokladne, rôzne periférie, mobilné zápisníky alebo iné zariadenia, spoľahlivé fungovanie systému je na nich priamo závislé.
Dotykové a registračné pokladne 

 Príslušenstvo k pokladniam

 Mobilné zápisníky

Tlačiarne čiarových kódov 

Na produkty, ktoré Vám v tejto oblasti ponúkame, preto kladieme vysoké nároky a pri ich dodávke spolupracujeme s poprednými svetovými značkami, ako IBM, Symbol, Metrologic, ... . Spoliehame sa na ich bohaté skúsenosti, celosvetovú pôsobnosť a kvalitne vybudované servisné strediská.

V kombinácií s našim softvérom a službami tvoria riešenie, ktoré Vám môže priniesť dôležitú konkurenčnú výhodu a vytvoriť ideálne podmienky pre efektívne fungovanie.