Služby


Pri zavádzaní systému zabezpečujeme našim zákazníkom všetky služby spojené s dodávkou  softwarového diela, vrátane dodávky hardware, zabezpečenia serverov v hostingových centrách, prefinancovania vstupnej investície (HW, SW) ako aj následného servisu a poradenstva v priebehu prevádzky systému.

"Dodávkou riešenia na kľúč výrazne zefektívňujeme a optimalizujeme náklady zákazníka. "


Na základe bohatých skúseností z množstva inštalácií sme schopní zákazníkom poradiť a nastaviť systém tak, aby v maximálnej možnej miere napomohol optimalizovať a zefektívniť všetky procesy vo firme.

Proces implementácie systému dokážeme prostredníctvom vlastnej metodológie naplánovať kedykoľvek v priebehu roka s ohľadom na  predpokladané vyťaženie  pracovníkov zákazníka a zabezpečenie plynulosti prevádzky.

Postupný proces školení umožní užívateľom prácu so systémom už v prvý deň inštalácie a minimalizuje  tak dobu potrebnú na zavedenie nového informačného systému.