Ekonomický softvér pre veľkoobchod a maloobchod


Presné informácie v pravý čas a na správnom mieste sú dnes neodmysliteľným predpokladom efektívneho riadenia. Na to aby, ste ich mali k dispozícií potrebujete kvalitný informačný systém, ktorý sa postará o to, že Vaše rozhodnutia budú vždy založené na reálnych podkladoch.

Prednosťami nášho softvéru sú široká variabilita použitia - "móda, šport, obuv, hračky, klenoty, spotrebný tovar, ...", jedinečný a inovatívny koncept online riešenia, minimálne nároky na zaškolenie personálu a jednoduché a prehľadné ovládanie. Obsahuje nasledovné softvérové moduly:


A3 STORE
A3 ACCOUNT
A3 MOBILE
A3 BRIDGE
OTHERS


Informačný systém A3
je moderný nástroj riadenia, ktorý pracuje plne On-line a všetky informácie spracováva v reálnom čase. Je postavený na databáze Microsoft SQL a svojimi modulmi komplexne pokrýva informačné potreby firmy.